(1)
Nono, O. H.; Riwu, A. R. . Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lingkar Kampus Melalui Aplikasi Teknologi Tepat Guna. JPMP 2021, 2, 204-218.