[1]
O. H. Nono and A. R. . Riwu, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lingkar Kampus melalui Aplikasi Teknologi Tepat Guna ”, JPMP, vol. 2, no. 1, pp. 204–218, Mar. 2021.